Ranking - Posição Global - Culinária / Gastronomia

Ranking - Posição Global - Culinária / Gastronomia 693

Posição Nome Nome Social Acções
 
Simply by Cristina Simply by Cristina 39 10 476 n/d 1 518 n/d n/d B' n/d
 
faz e come faz e come 57 20 243 576 11 791 n/d n/d B' n/d
 
Basta Cheio Basta Cheio 41 11 799 n/d 3 495 104 n/d B' n/d
 
Xanaus e a Bimby Xanaus e a Bimby 32 7 908 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
receitinhas da belinha gulosa receitinhas da belinha gulosa 65 37 789 421 2 014 97 61 B' 54
 
O diário da Inês O diário da Inês 55 7 106 n/d 1 433 n/d 23 B' 78
 
Petiscaria da Maria Petiscaria da Maria 16 11 297 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Happy Life In The Kitchen Happy Life In The Kitchen 43 3 582 11 1 571 39 11 B' 48
 
Moinho De Farinha Moinho De Farinha 71 1 310 22 456 12 503 B' 27
 
Temperos da Iza Temperos da Iza 46 613 n/d n/d n/d n/d B' n/d
3 4 5 6 7