Ranking - Posição Global - Baby Blog

Ranking - Posição Global - Baby Blog 245

Posição Nome Nome Social Acções
 
Chamo-me mãe!! Chamo-me mãe!! 17 189 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Uma Colher de Papa Uma Colher de Papa 24 10 829 n/d 961 2 319 1 459 B' 130
 
Duas para Um | DADDY BLOG Duas para Um | DADDY BLOG 30 62 869 39 n/d n/d n/d B' n/d
 
O pequeno mundo da Daniela O pequeno mundo da Daniela 14 0 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
BloguedaAdri BloguedaAdri 10 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Vida às fatias Vida às fatias 24 319 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Como Fazer Para Engravidar Como Fazer Para Engravidar 10 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Am I Having A Boy Or A Girl Am I Having A Boy Or A Girl 14 286 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
A Mamã e a Xiquita A Mamã e a Xiquita 30 14 850 n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
QUERO MESMO SER MÃE QUERO MESMO SER MÃE 3 14 n/d 22 n/d n/d B' n/d
7 8 9 10 11